Dermatitis psoriasiforme eritematoso-queratósica de las extremidades (dedos, nariz, oídos) que acompaña a un epitelioma de las vías respiratorias superiores o del tracto digestivo.
 
   <(F.): Acrokératose paranéoplasique: dermatose érythémato-kératosique psoriasiforme des extrémités (doigts, nez, oreilles) accompagnant un épithélioma des voies respiratoires ou digestives supérieures.
   Syn. syndrome de Bazex.
 
   <(In.): Acrokeratosis paraneoplastica: erythematous-keratotic psoriasiform dermatitis of the extremities (fingers, nose, ears) accompanying an epithelioma of the upper respiratory or digestive tracts.