Extirpación quirúrgica, total o parcial, de uno o varios cornetes nasales. 

 

 
CURSOS:
          AUDIO-DIGEST FOUNDATION, THE GOLD STANDARD OF AUDIO CME&CE. <(Ing)
 
GUÍAS DE PRACTICA CLÍNICA:
          AMERICAN ACADEMY OF OTOLARINGOLOGY. <(Ing)
 
TÉCNICAS:
          MÉDICOS ECUADOR. <(E)
 
TEXTOS:
          GALENORET. <(E)
 
VIDEOS:
          CENTRE ORL DE REUS. <(E)