Crista: proyección o reborde. En anatomía se utiliza para denominar especialmente eminencias estrechas y alargadas de naturaleza ósea.
 
   <(F): Crête: saillie osseuse, étroite et allongée.
 
   <(Ing): Crest: a ridge, especially a bony ridge.